AFCM - academy for credit management
7.jpg
Menu

Zakelijke Kredietverlening (basis)

Het proces van kredietverlening

Het doel van deze opleiding is het in beeld brengen van het gehele kredietverleningsproces. Vanaf intake- tot en met uitwinningsfase. De training is praktijkgericht en interactief. Aan de hand van een groot aantal cases die in steeds wisselende subgroepen worden voorbereid komen alle genoemde aspecten van het kredietverleningsproces uitvoerig aan de orde en wordt uiteraard de link gelegd naar de dagelijkse praktijk.

De nadruk zal liggen op het MKB en de kleine industrie.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Credit Management, zoals collectors, debiteurenbewakers, credit controllers en junior credit managers die zich bezighouden met het beoordelen van de kredietwaardigheid van hun klanten. Zakelijke kredietverlening is een opleiding op hbo-niveau. Wij gaan ervan uit dat u beschikt over (basis) kennis van zakelijke kredietverlening.

Uw resultaat

U leert:

  • zelfstandig kredietaanvragen van zakelijke cliënten op te stellen en te beoordelen
  • zelfstandig een kredietgesprek te voeren
  • welke eisen er aan een kredietvoorstel worden gesteld
  • de financiële gegevens van een onderneming juist te verwerken en te interpreteren aan de hand van jaarrapportages
  • hoe een financieringstraject eruitziet
  • een kredietofferte uitbrengen en een krediet- en zekerhedenadministratie voeren

Uw investering bedraagt EUR 1995,- (excl. btw)

De kosten voor lesmaterialen en catering zijn inbegrepen.

Bent u geïnteresseerd in deze training en wilt u weten wanneer u kunt starten? Wij laten u graag weten wat de eerstvolgende datum is!

Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someone