AFCM - academy for credit management
5.jpg
Menu

Persoonlijke Effectiviteit

Ons gedrag

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op gewenste effecten van ons gedrag.
Het is het vermogen om niet alleen datgene te doen wat u vindt dat u moet doen maar vooral ook om datgene te bereiken wat u wilt bereiken.

Zelfkennis en zelfreflectie

persoonlijke effectiviteitPersoonlijke effectiviteit start met zelfkennis en zelfreflectie. Wanneeru uzich bewust bent van uw gedragingen, kwaliteiten, valkuilen, gevoelens, gedachten en handelen kunnen gedragsveranderingen optreden die de basis zijn voor persoonlijk effectiever functioneren.
Deze training zorgt voor zelfcontrole en daardoor professioneel handelen. Wij gaan daarbij uit van uw kwaliteiten en aanwezige mogelijkheden. U leert om emoties om te zetten in positieve spanning.  Vanuit deze gecontroleerde emoties komt u tot effectief handelen en gewenste situaties en resultaten.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor iedereen die wil leren functioneren vanuit zelfkennis en zelfvertrouwen.

In deze vierdaagse training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Van inzicht naar diagnose

  •       Gedrag en persoonlijkheidsontwikkeling
  •       Beeldvorming
  •       Besluitvorming
  •       Oordeelsvorming en Uitvoering

Zelfontwikkeling

  •       Voorkomen van ineffectiviteit
  •       Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Omgaan met anderen

  •       Omgaan met effectief gedrag
  •       Omgaan met ineffectief gedrag

Resultaat

Tijdens deze zeer praktijkgerichte training leert u uw doelstellingen op succesvolle wijze te realiseren, terwijl u rekening houdt met contacten en relaties. Daarbij geldt uw persoonlijkheid als uitgangspunt. Aan de hand van nuttige en praktische tips en aanwijzingen weet u uw doelen nauwkeurig te formuleren en ken u uw talenten en capaciteiten. Kortom: na de training bent u daadwerkelijk in staat doelmatiger, effectiever en succesvoller te opereren en handelen.

Uw investering in deze tweemaal tweedaagse training bedraagt EUR 1995, – (excl. BTW)

Alle lesmaterialen en catering zijn inbegrepen!

Bent u geïnteresseerd in deze training en wilt u weten wanneer u kunt starten? Wij laten u graag weten wat de eerstvolgende datum is!

Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someone