AFCM - academy for credit management
10.jpg
Menu

Programma Certified Master Credit Mgr ®

De leergang Certified Master Credit Manager bestaat uit een zestal modules. Deze worden allen afgesloten met een examen, in module zeven schrijft u de eindopdracht: de thesis.

Module I

 • Inleiding
 • Debiteurenbewaking
 • Telefonisch Incasso
 • Gespreksopbouw
 • Vraagstellingtechnieken
 • Afsluittechnieken
 • Incassoprocedures
 • Minnelijke Incasso
 • Gerechtelijk Incasso
 • Assertiviteit
Module II

 • Communicatieve Aspecten
 • Interne & Externe Communicatie
 • Klantgericht Denken & Handelen
 • Sales
 • Klachtenafhandeling
 • Omgaan met Weerstanden
 • Conflicthantering
 • Onderhandelen
Module III

 • Juridische Aspecten
 • Algemene voorwaarden
 • Betalingscondities Vennootschapsrecht
 • Faillissementsrecht
 • Beslag en Executierecht
 • Beslag op Loon en uitkering
 • WSNP
 • Incasseren in het Bestuursrecht
Module IV a

 • Financiële Aspecten
 • Management Accounting
 • Waarderings-
  grondslagen
 • Kostprijs
 • Kostenbeheersing
 • Activity Based Costing
 • Balanced Scorecard-
 • Budgetteren
 • Investeringsselectie
 • Internationale regels
Module IV b

 • Financial Accounting
 • De balans
 • De winst en verliesrekening
 • Financiële Analyse
 • Cash Flow Statements
 • Liquiditeitsbegroting
 • Bijzonder Beheer
 • Internationale regels
Module V

 • Management-
  vaardigheden
 • De Producent
 • De Coördinator
 • De Bestuurder
 • De Controleur
 • De Innovator
 • De Mentor
 • De Stimulator
 • De Bemiddelaar
Module VI
Final Thesis Credit Management
In de eindfase van het Programma Certified Master Credit Manager schrijft de student een eindopdracht.

Academy for Credit Management werkt volgens de methode van een Business School (MBA).
Het Programma Certified Master Credit Manager ® is dan ook opgebouwd uit een vijf-fasenleermodel:

Fase 1
(beoordeling van vaardigheden) is de beoordeling van het huidige vaardigheidsniveau en kennis van gedragsprincipes.


Fase 2
(aanleren van vaardigheden) bestaat uit de presentatie van gevalideerde, wetenschappelijk onderbouwde principes en richtlijnen voor effectieve beoefening van vaardigheden in de praktijk.


In fase 3
(analyse van vaardigheden) gaat het om een analyse, waarin modellen of cases worden aangeboden voor onderzoek naar gedragsprincipes in echte organisaties. In deze fase wordt ook getoond hoe gedragsprincipes kunnen worden aangepast aan de diverse persoonlijke stijlen en omstandigheden.


Fase 4
(beoefening van vaardigheden) bestaat uit praktijkoefeningen waarin kan worden geëxperimenteerd en in een betrekkelijk veilige omgeving feedback kan worden gegeven.


In fase 5
(toepassing van vaardigheden) gaat het om de toepassing van de vaardigheid in echte situaties buiten de training, met een vervolganalyse van de mate van succes bij de toepassing.

 

Wanneer u interesse in deze opleiding hebt, wilt u dan hier uw naam en emailadres achterlaten ?
Dan sturen wij direct de gevraagde informatie!

Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someone