AFCM - academy for credit management
15.jpg
Menu

Balanslezen

Balanslezen en resultatenrekening

De balans, ook wel financieel overzicht, laat de financiële positie van een bedrijf zien. Aan de ene kant van de balans staan de bezittingen en aan de andere kant de verplichtingen.

Momentopname

De balans kan worden gezien als een momentopname omdat het een verslag is van de financiële positie van een onderneming op een bepaald moment. Gewoonlijk worden er minimaal twee balansen opgenomen, zodat significante veranderingen gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.

De resultatenrekening is op te vatten als het geschiedenisboek van een bedrijf. Het laat zien wat er het afgelo­pen jaar is gebeurd met de omzet en de kosten en daaruit valt af te leiden of er winst of verlies is behaald. In de training wordt ook ingegaan op waarderingsgrondslagen en eenvoudige consolidatie.

Balans lezenDoelgroep

Deze training is bestemd voor bijna iedere medewerker binnen een bedrijf en in het bijzonder voor credit controllers, credit collectors, kredietanalisten, debiteurenbewakers en credit managers.

In toenemende mate is het belangrijk om inzicht te hebben in financiën. Om de eigen financiën te kunnen doorgronden en bijstellen maar ook begrijpen waar collega’s, leidinggevenden, instanties als banken en kredietverzekeraars het over hebben, waar men belang aan hecht en waarom.

In deze tweedaagse training leert u:

  • de informatie uit een jaarverslag juist te interpreteren.
  • het opstellen van de winst en verliesrekening.
  • het opstellen van de balans.
  • het opstellen van een kasstroomoverzicht.
  • het opstellen van een liquiditeitsoverzicht.
  • de verschillende ratio’s te berekenen en te begrijpen.
  • de financiële situatie van een onderneming te beoordelen.
  • de financiële verslaglegging van een onderneming te lezen en te begrijpen.

Uw investering in deze tweedaagse training bedraagt EUR 995,-(excl. BTW)

Alle lesmaterialen en catering zijn inbegrepen!

Bent u geïnteresseerd in deze training en wilt u weten wanneer u kunt starten? Wij laten u graag weten wat de eerstvolgende datum is!

Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someone