AFCM - academy for credit management
4.jpg
Menu

Omgaan met Agressief Gedrag

Agressie en emotie

Agressie is een complex onderwerp, wat de een ziet als een aanvaardbare vorm van het uiten van boosheid of frustratie, wordt door anderen gezien als een gewelddadige handeling. Invloedrijke theorieën van agressie kunnen grofweg worden onderverdeeld in:

  • agressie als instinct.
  • frustratie is een belangrijke factor bij agressie.
  • agressie is aangeleerd gedrag.

agressief gedragHoe dan ook: wanneer u geconfronteerd wordt met agressie roept dit emotie op. En het is bijzonder lastig om vanuit die emotie op een goede manier te reageren op agressie. In deze training gaan we dieper in op agressie in verbaal en non-verbaal gedrag en hoe dit gedrag de communicatie processen kan beïnvloeden.

Weerbaarheid

Verder richt deze weerbaarheidstraining zich naast de ver- en herkenning van agressief gedrag, vooral op praktische vaardigheden. Het doel is het gericht reageren op agressief gedrag van de ander én tegelijkertijd controle houden over uw leerbehoeften. Daarnaast is de interactieve methode zeer geschikt om dit gevoelige onderwerp te behandelen. Samen met een professionele trainingsacteur worden verschillende vormen van agressie-hantering geoefend.

Inhoud van de training

  • Agressievormen herkennen en ermee leren omgaan
  • Interventies bij agressief gedrag
  • Bewustwording van de eigen agressie- en conflicthantering
  • Waar ligt uw grens, hoe bewaakt u die en hoe stelt u die grens?
  • De Roos van Leary

Uw resultaat

Door de nauwe wisselwerking tussen theorie en praktijk, worden elementaire vaardigheden aangeleerd die u nodig hebt in de omgang met lastige, tegenwerkende en agressieve mensen. De positieve impact van de oefeningen en het rollenspel  is een grote toegevoegde waarde op het leerproces. Stilzitten is er tijdens deze training niet bij!

Doelgroep

De training  ‘Omgaan met Agressief Gedrag’ is geschikt voor iedereen in de dienstverlenende sector zoals bijvoorbeeld banken, winkels, onderwijs, incassobureaus en deurwaarders.

Uw investering voor deze tweemaal tweedaagse training bedraagt EUR 1995,- (exclusief BTW)

Alle lesmaterialen en catering zijn inbegrepen.

Bent u geïnteresseerd in deze training en wilt u weten wanneer u kunt starten? Wij laten u graag weten wat de eerstvolgende datum is!

De training ‘Omgaan met Agressief Gedrag’ wordt bij ‘in house’ trainingen voor jouw organisatie volledig op maat gemaakt ! Vraag naar de mogelijkheden: info@afcm.eu

Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someone