AFCM - academy for credit management
1.jpg
Menu

Minnelijke en Gerechtelijke Incasso

Vordering

Wanneer de situatie zich voordoet dat een debiteur niet binnen het minnelijke incassotraject tot betaling overgaat, is er de mogelijkheid een gerechtelijk incasso traject te starten. Wat zijn de regels en de mogelijkheden om uw nota alsnog betaald te krijgen? Wilt u weten hoelang een gerechtelijke procedure kan duren en of u deze procedure zelf kunt voeren? Wilt u weten onder welke omstandigheden het handig is om uw vordering uit handen te geven?

Minnelijk en Gerechtelijk

De minnelijke invordering van schulden heeft betrekking op elke daad of praktijk (brief, telefonisch contact, huisbezoek…) die als doel heeft de schuldenaar aan te zetten om zijn onbetaalde schulden te betalen, met uitzondering van de invorderingen op basis van een uitvoerbare titel.

De gerechtelijke invordering gebeurt op basis van een uitvoerbare titel, dat wil zeggen:

• een beslissing van een rechtbank (vonnis)
• een authentieke akte van een notaris
• een bevelschrift van de fiscale administratie dat niet voor de rechtbank moet worden behandeld.

minnelijke en gerechtelijke incasso

Doelgroep

Beginnende debiteurenbeheerder, medewerkers financiële administratie, beginnende incassomedewerkers of credit collectors.

Uw resultaat

Deze eendaagse training levert u de kennis en het inzicht om uw debiteurenbeleid aan te scherpen en verantwoorde keuzes te maken in het beheer van uw debiteuren.

Na het volgen van deze training begrijpt u wat de juridische (on)mogelijkheden zijn wat betreft verdergaande incasso. U kent de kosten en bent in staat een goede afweging te maken wat betreft het uit handen geven van vorderingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Minnelijke incasso
  • Ingebrekestelling en verzuim
  • Algemene voorwaarden
  • Basisregels gerechtelijke incasso
  • Termijnen en kosten
  • Verhaal

Uw investering in deze ééndaagse training bedraagt EUR 495,-(excl. btw)

Alle lesmaterialen en catering zijn inbegrepen.

Bent u geïnteresseerd in deze training en wilt u weten wanneer u kunt starten? Wij laten u graag weten wat de eerstvolgende datum is!

 

Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someone