AFCM - academy for credit management
1.jpg
Menu

Incasseren in het Bestuursrecht

Handhavingsinstrumenten

Incasseren in het BestuursrechtOverheidsorganen hebben uit hoofde van hun bestuurlijke functie veelsoortige financiële relaties. Als die relaties hun verplichtingen ten opzichte van de overheid niet nakomen, gelden andere spelregels dan in de private incasso. Ook is er sinds juli 2009 een volwaardige incassoregeling voor bestuurlijke geldschulden.

Ontwikkelingen

Wilt u weten welke handhavinginstrumenten u ter beschikking hebt die een ander niet heeft? Deze eendaagse training Incasseren in het Bestuursrecht brengt u op de hoogte van alle ontwikkelingen in dit volop in beweging zijnde vakgebied.

Doelgroep

Meer ervaren debiteurenbeheerders, incassomedewerkers en collectors die hun kennis over de relevante regelgeving willen verdiepen.

Uw resultaat

Na afloop van deze training kent u de belangrijkste voorwaarden waaraan besluiten moeten voldoen en de hoofdlijnen van bezwaar en beroep. U hebt kennis gemaakt met verschillende dwangbevelen en kent de mogelijkheden van verzet tegen de executie van een dwangbevel. Ook kunt u duidelijk uitleggen in welke gevallen verzet zin heeft.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het bestuursorgaan
  • Het primaire besluit
  • Bezwaar en beroep
  • Schorsende werking en de voorlopige voorziening
  • Verschillende soorten dwangbevelen
  • Vereenvoudigd derdenbeslag
  • Verzet tegen de executie

Uw investering in deze ééndaagse training bedraagt EUR 495,-(excl.btw).

Alle lesmaterialen en catering zijn inbegrepen.

Bent u geïnteresseerd in deze training en wilt u weten wanneer u kunt starten? Wij laten u graag weten wat de eerstvolgende datum is!

Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someone